Bidona POLIKARBONATI

Kompania Kond është e vetmja në ballkan që prodhon bidona 20L polikarbonat të cilësisë së lartë.
Material Ekologjik, i cili ruan cilësitë e ujit si qelqi, i çertifikuar sipas standarteve europiane dhe NSF/ANSI 51, për t’ju sjellë në tavolina ujin cilësor dhe të shëndetshëm

"

Cilësia e këtyre bidonave vjen nga përdorimi i materialit të veçantë që vjen nga kompania Bayer e cila është lideri në botë i polikarbonatit. Bidoni Kond ka një tranparence, gati të tejdukshme dhe një fortësi të pashkatërueshme. Materiali i prodhuar nga gjigandi Bayer i testuar për cilësinë, ruajtjen e ujit, dhe për fortësinë e tij duke qënë në të njëjtën kohë ekologjik. Këto bidona mund ti gjeni pranë firmës Kond

kondprodhimbidoni

Material Gjerman

Polikarbonat i Bayer

I Fortë

Durueshmëri e lartë ndaj goditjeve.

I Tejdukshëm

Transparent

Cilësi Qelqi

Uji ruhet si në Qelq