®

200 LEKË
ujikond

Përpunimi dhe rimineralizimi

Uji Kond merret në basenin e zonës së Gajdes në Berat dhe i nënshtrohet një procesi rigoroz përpunimi me tekonologji amerikane që përbëhet nga 11 etapa.

Etapa më e rëndësishme është përpunimi përmes osmozës reverse nga ku del ujë 100% i pastër, pa prezence metalesh të rënda apo lëndë të tjera të tretura dhe pa baktere/viruse.

Më tej rimineralizohet me sasinë më të përshtatshme per organizmin me minerale të marra nga Alpet Gjermane si Kalcium dhe Magnez.

Ky proces përpunimi garanton cilësi dhe siguri maksimale.

Larja dhe dizinfektimi i bidonave

Procesi i larjes dhe dizinfektimit të bidonave nis me heqjen e tapave një përdorimshe nga bidoni. Bidoni futet në makinerinë e larjes automatike të jashtme dhe më tej në makinerinë e larjes nga brenda ku bidonat lahen dhe dizinfektohen, gjë që siguron një higjienë 100% të sigurt.

Mbushja dhe etiketimi i bidonave

Bidonat e sterilizuar janë gati për t'iu nënshtuar procesit të mbushjes automatike me ujë, që pasohet nga larja e tapave një përdorimshe dhe vendosja e tyre në bidon, gjithçka tërësisht automatike.
Hapi i fundit është vendosja e etiketës dhe e qesës mbrojtëse të tapës, e cila është një element sigurie shtesë dhe garanton një produkt origjinal dhe shumë cilësor.

Cilësi, siguri dhe përkushtim ndaj Klientëve Tanë