Filter Ro System Pro K120

Ro Membranë me 5 Stade Filtrimi

  • Ujë i pijshëm 100% i filtruar në 5 Stade
  • Kapaciteti i filtrimit 2800 Litër në ditë
  • Depozitë Presion uji
  • Sistem Automatik vetëpastrimi
  • Monitorim Online ( Uji, Presioni i prurjes etj..)
  • Sistem Sigurie Vetëmbrojtjeje
  • Sistem Autonom
  • Instalim Falas
  • Garanci e Siguri

 

Shpërndaje